Teva Pharmaceutical Industries Ltd. is een internationaal farmaceutisch bedrijf, gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en verkopen van generieke en innovatieve medicijnen en grondstoffen. Teva is actief in 60 landen en behoort tot de top 10 van grootste farmaceutische bedrijven wereldwijd. In Haarlem worden generieke medicijnen op het gebied van oncologie en pulmonologie geproduceerd.


De opdracht
Het productieproces is complex en aan strenge regelgeving gebonden. De groeiende markt vraagt om toename van de productiecapaciteit en grotere beschikbaarheid van de installaties. Om de onderhoudsfunctie verder te verbeteren was Teva Pharmachemie op zoek naar externe expertise.

De aanpak
Mainnovation heeft Teva geholpen bij het uitwerken van een verbeteragenda voor onderhoud. Op basis van een benchmark van onderhoudskengetallen en een scan van de onderhoudsprocessen is een verbeteragenda opgesteld. Deze is uitgewerkt in een verbeterprogramma met als belangrijkste aandachtspunt: het verhogen van de asset utilization (in het geval van TEVA de dominante waardedrijver). Mainnovation ondersteunde tijdens de eerste fase van het project met OEE verbeterteams, Reliability Engineering, werkstroomprocesoptimalisatie en Ultimo upgrade.

Het resultaat van de studies is een reductie van 100 uur op ongeplande stilstanden.

Toegevoegde waarde Mainnovation
De resultaten van de eerste fase van het project waren in korte tijd al zichtbaar. Er is reeds een verbetering in aantallen storingen ingezet, hetgeen sinds het afronden van de verbeterstudies het aantal terugkerende storingen heeft gereduceerd.

4185084824

meer cases