Liefdadigheidsproject Brains, Hands & Friends

Eind 2012 heeft Mainnovation besloten om zijn succes te delen met de minder bedeelden in de wereld. Onze ambitie is om meer te doen dan alleen geld inzamelen. Onze doelstelling is waarde toevoegen op verschillende vlakken met als doel een betere toekomst. Wij willen onze kennis van onderhoud delen, bouwen met onze handen en onze relaties enthousiasmeren om deel te nemen aan ons liefdadigheidsproject ‘Brains, Hands & Friends’.

Update: Projecten opgestart in 2020 en 2021 mede dankzij hulp van Mainnovation

Mainnovation richt zich met het liefdadigheidsproject op Bamenda in Kameroen. Bamenda wordt gekenmerkt door een formele regering en traditionele machtsstructuren, de zgn. chefferies, met aan het hoofd een Fon of koning. Fons hebben vaak meer invloed op het dagelijks leven in Bamenda dan de lokale overheid. Bamenda is één van de grootste bolwerken van de Kameroense oppositiepartij, het Social Democratic Front (SDF). Sinds 1915 (WO-I) is de smalle westelijke bergketen waarin Bamenda ligt Engelstalig. Het grootste deel van Kameroen is Franstalig. Het Engels sprekende deel wordt achtergesteld. De economie van Bamenda bestaat voor twee derde uit landbouw, de belangrijkste bron van inkomsten. Onderwijs is flink veranderd. In 1969 was ongeveer 80% van de bevolking boven de veertien jaar analfabeet, nu is dit minder dan 25%. Er zijn voldoende ziekenhuizen, maar voor toegang dien je te beschikken over voldoende geld. Bamenda kent een grote verscheidenheid aan geloven. Ondanks dat leven de mensen vredig naast elkaar. 96% van de bevolking kookt op een houtvuur, brandhout raakt op, oppervlaktewater en grondwater zijn vervuild en inheemse planten sterven uit. Er is dringend behoefte aan kennis en hoe deze natuurlijke bronnen duurzaam in te zetten.

Dordrecht, onze thuisbasis, en Bamenda zijn zustersteden. De kennis en ervaring van de Stichting Dordrecht-Bamenda en de problematiek in Bamenda spelen een grote rol in onze keuze voor deze stad. Met onze kennis en ervaring denken wij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het duurzaam inzetten van Bamenda’s waardevolle assets. Wij richten ons daarom op onderwijs aan jonge mensen en de toegang tot onderwijs en kennis.

Brains

In 2013 zijn we gestart met ons project. In november van dat jaar zijn twee collega’s vertrokken naar Kameroen. Zij hebben een eerste gastcollege aan de Technische Hogeschool van Bamenda gegeven. Samen met de professoren is de scope en inhoud van toekomstige gastcolleges bepaald, mogelijk zelfs als onderdeel van het vaste lesprogramma. Wij verzorgen tweemaal per jaar enkele gastcolleges. In het voorjaar van 2014 waren we weer present.

Hands

Wij vonden ons hands-on project in de “Integrated School for the Deaf Mbingo”, slechts enkele kilometers ten noorden van Bamenda. In dit instituut komen 125 dove kinderen uit heel Kameroen bijeen om doventaal te leren en om net als alle andere kinderen basisonderwijs te ontvangen. Dove kinderen worden gezien als behekst. Zij worden verstoten door hun families en buiten de gemeenschap geplaatst. Het doveninstituut in Mbingo helpt deze kinderen op weg naar een betere toekomst. Zij leren communiceren en kunnen daardoor gedegen onderwijs ontvangen. Mainnovation heeft besloten de bouw van nieuwe klaslokalen te ondersteunen. Met de hulp van Mainnovation is in 2015 een eerste klaslokaal in gebruik genomen.

Friends

Wij koesteren vriendschap en begrip. Wij willen dit uitdragen zowel aan de Technische Hogeschool van Bamenda als aan de dove kinderen in Mbingo. En daarbij zijn ook vrienden van belang. Draagt u ons liefdadigheidsproject een warm hart toe en wilt u de dove kinderen in Kameroen ook een betere toekomst geven? Heeft u ideeën waarmee u kunt helpen met uw kennis, middelen of financiële bijdragen, neem dan contact met ons op via 078 – 614 67 24.

strip Bamenda 2016 - 1920x545px

Bezoek Mainnovation april 2018 aan Bamenda en Mbingo
Na onderbreking van een jaar zijn Niels Kuiken en Frank Hoffman een week lang afgereisd naar Kameroen. Zij hebben bezoeken gebracht aan de National Polytechical University of Bamenda en aan de dovenschool in Mbingo. Niels en Frank zijn beide werkzaam bij Mainnovation als consultant op het gebied van Maintenance en Asset Management.
Net als in de voorgaande jaren staat het bezoek in het teken van ‘Brains, Hands and Friends’. Op de National Polytechnical Bamenda hebben Frank en Niels twee gastcolleges gegeven met als onderwerp ‘Workflow Management binnen een onderhoudorganisatie’. Daarnaast hebben ze twee interactieve workshops begeleid met als thema ‘Root Cause Analysis’.
In Mbingo hebben Niels en Frank 40 dove kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar kennis laten maken met constructie en techniek door doen en ervaren. Het idee was samen met de kinderen torens te bouwen. De uitdaging was om dit te realiseren met slechts simpele middelen zoals papier (A4) en plakband.
Deze activiteiten werd afgewisseld met meer sportieve onderwerpen als zeepbellen blazen en een potje voetbal. Het resultaat van beide dagen overtrof de verwachting en heeft veel enthousiasme en plezier gebracht bij zowel kinderen als begeleiders. Frank en Niels kijken dan ook met veel voldoening terug naar deze bijzondere ontmoeting in Kameroen.

Projecten opgestart in 2020 en 2021 mede dankzij hulp van Mainnovation
Eind 2020 en ook eind 2021 heeft Mainnovation met een mooie donatie sterk kunnen bijdragen aan het realiseren van diverse doelstellingen.
Nadat in 2020 het Wil Schrijvershof Scholarship Fund was opgericht om dove meisjes een Scholarship te geven. Door de strijd die er heerst in het Engelstalige deel van Kameroen is het heel moeilijk voor ouders het schoolgeld te betalen. Acht meisjes die in Bamenda naar school gaan en zeven meisjes die in Mbingo naar het internaat gaan, zijn geselecteerd voor dit Scholarship. Dankzij het legaat van Wil Schrijvershof, de donatie van Mainnovation en giften van vrienden van Stichting Dordrecht-Bamenda kregen deze dove meisjes deze mooie kans op een goede toekomst.
Met de donatie van 2021 hoopt de dovenschool in Mbingo een klaslokaal in te kunnen richten met multimedia faciliteiten, onder andere voor online onderwijs. Daarnaast is grote behoefte aan support om de kinderen vanuit omliggende dorpen naar school te brengen. Ook is er een project gestart om een kippenboerderij te starten en een grote moestuin aan te leggen om zo inkomsten te kunnen genereren voor de toekomst en om kinderen skills mee te kunnen geven zodat ze, ondanks hun handicap, van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de gemeenschap.