De Manufacturing-sector is de verzameling van bedrijven die discrete producten fabriceren, niet zijnde voedings- en genotmiddelen, farmaceutische producten en chemicaliën. Belangrijke branches binnen deze sector zijn Automotive, Consumer Electronics, Construction Products, Office Equipments en Aerospace.

De Manufacturing-sector kenmerkt zich door zijn sterke marktgevoeligheid. Bij veel bedrijven varieert de vraag naar het product continu en worden ook regelmatig nieuwe producten gelanceerd. Dit vereist een flexibele Maintenance & Asset Management-organisatie. Een organisatie die weet wanneer op productie-output gestuurd moet worden en wanneer op kosten. Een organisatie die het procesmatige onderhoud kan combineren met het projectmatig werken aan grote modificaties, vervangingen en uitbreidingen. Kortom een organisatie die wendbaar is en die mee kan bewegen met de dynamiek van de markt.

Deze dynamiek vraagt om een robuust besturingsmodel voor Maintenance & Asset Management. VDMXL is een besturingsmodel dat bedrijven helpt om de juiste strategische keuzes te maken en om deze snel door te voeren binnen de organisatie. Het maakt hierbij gebruik van economische waardeberekeningen, KPI’s, industriespecifieke benchmarks en best practice werkprocessen, organisatiemodellen en IT-oplossingen.