Life Cycle Plans

Met Asset Portfolio Management wordt de levensduur van het installatiepark bewaakt en worden investeringsprojecten opgestart om de concurrentiekracht te behouden én te versterken. Hierbij is het belangrijk te weten welke installaties men in beheer heeft, wat de conditie is en hoe lang deze installaties nog kunnen mee gaan.

Bij het optimaliseren van de Life Cycle Plans gaan we nog een stap verder. Naast het bepalen van het ideale moment om assets te vernieuwen, bekijken we ook hoe we alle operationele, maintenance en engineering handelingen kunnen optimaliseren. Waardecreatie gebeurt niet op één enkel moment: we moeten end-to-end iedere schakel optimaliseren. Een gecombineerde aanpak van Operational Excellence, Maintenance Excellence en Engineering Excellence.

De Life Cycle Plans worden per asset familie aangepakt. Hierbij doorlopen we het volgende stappenplan binnen een vooraf afgesproken tijdskader:

  1. Gegevens verzamelen en inzichten verwerven;
  2. Knelpunten analyseren;
  3. Modellen opbouwen en verfijnen;
  4. Beleid bijstellen.

Life Cycle Plans zorgen voor operationele, tactische en strategische voordelen:

  • Door het cyclisch karakter verankeren we de continue verbetercultuur in alle stappen. Pijnpunten worden met feiten en cijfers onderbouwd. Verbeterpunten worden in multidisciplinaire teams uitgewerkt.
  • Door de beschikbare data te gebruiken, wordt tegelijk gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de data. Nieuwe inspectieplannen en verbeterde datacaptatie (het binnenhalen en centraal opslaan van data) werken de blinde vlekken weg.
  • Het structureel samenbrengen van operationele, maintenance en engineering inzichten rond een bepaalde asset familie, zorgt ervoor dat we het silo denken verlaten en de volledige keten optimaliseren. Dit resulteert in een beter beheer van de installaties, betere inzichten in de conditie maar ook in levensduurverlenging en een onderbouwd lange termijn vervangingsplan.