AMprover Software

De essentie van goed onderhoud en asset management is ervoor zorgen dat assets, gedurende hun levenscyclus, de juiste technische beschikbaarheid halen, voldoen aan alle compliance eisen en dat tegen acceptabele onderhoudskosten. Een gebalanceerd preventief en predictief onderhoudsplan legt hiervoor de basis. Maar doordat marktsituaties, omgevingseisen en bedrijfsdoelen voortdurend wijzigen, is het aanscherpen van uw preventief onderhoudsplan een continu verbeterproces.

AMprover is een gebruiksvriendelijke software tool die helpt om het juiste evenwicht vast te stellen voor iedere asset of installatie. AMprover importeert de objectstructuur uit uw EAM1) en helpt bij het bepalen van de meest kritische elementen en het vaststellen van de belangrijkste faalmechanismen. Vervolgens weegt u de risico’s af en kunt u met AMprover de verschillende alternatieven doorrekenen. Hiermee wordt duidelijk welke hoeveelheid en welke vorm van preventief en predictief onderhoud de meeste waarde creëert. Tot slot helpt AMprover u om het verbeterde onderhoudsplan te exporteren naar uw EAM.

AMprover is in te zetten in alle levenscyclusfasen van de asset, vanaf de nieuwbouw fase (RAMS en initiële FMECA studies), de gebruiksfase (RCM/PMO) tot aan het doorrekenen van vervangingsscenario’s voor assets die richting einde levensduur gaan (LCC).

De belangrijkste kenmerken van AMprover zijn:

  • AMprover is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in en kennis over de wereld van onderhoud en asset management door Traduco, a Mainnovation company.
  • AMprover is een alles in één APM2) oplossing voor al uw reliability analyses.
  • U bepaalt, geheel in lijn met de VDMXL methodologie, welk onderhoudsplan het meeste waarde creëert voor uw bedrijf, ofwel risico’s reduceert en kosten optimaliseert. Ontbrekende taken worden toegevoegd, niet effectieve taken worden geschrapt.
  • AMprover vervangt uw losse Excel bladen en ondersteunt het opbouwen van krachtige bibliotheken. En legt de link naar het bepalen van de kritische reservedelen (spare parts).

1) EAM: Enterprise Asset Management
2) APM: Asset Performance Management

Wilt u vandaag nog starten met het verbeteren van uw Maintenance & Asset Management organisatie?
Neem contact met ons op.

De nieuwe versie van AMprover is ontwikkeld door Mainnovation in samenwerking met Traduco, a Mainnovation company. Onderstaande video geeft in het kort uitleg over de mogelijkheden van AMprover Software.