Roadmap Asset Management

Met de ambitie om anno 2030 te boek te staan als de veiligste ter wereld, zet de Nederlandse (petro) chemische industrie sterk in op het garanderen van de veiligheid, het borgen van de vitaliteit en betrouwbaarheid en het behouden en versterken van de concurrentiekracht. We weten inmiddels dat de veroudering van installaties geen kwestie van leeftijd is, maar van de conditie. En die conditie is te beïnvloeden.

Asset management gaat over professioneel beheer en instandhouding van industriële installaties, ook wel assets genoemd. Met asset management kunnen we de conditie van assets monitoren in de tijd, zodat we een beeld krijgen van de restlevensduur en van de benodigde acties om de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid te kunnen borgen. Deze Roadmap Asset Management geeft bedrijven in de (petro)chemische industrie richting en concrete verbeterstappen om binnen asset management te groeien.

De Roadmap Asset Management beschrijft welke processen moeten worden ingericht als een bedrijf aan de slag wil gaan met asset management. Hoe deze processen ingericht moeten worden, is afhankelijk van het volwassenheidsniveau van de organisatie. In het rapport worden vier niveaus gedefinieerd. Door in de Checklist Asset Management (onderdeel van het rapport en via deze link te downloaden als online tool) per proces aan te geven welke criteria van toepassing zijn, wordt duidelijk wat het huidige volwassenheidsniveau is. Door vervolgens continu kritisch te beoordelen op welke onderdelen de organisatie nog niet ‘in control’ is, wordt duidelijk waar het verbeterpotentieel ligt. Dit geeft inzicht in de concrete acties die nodig zijn om de organisatie stap voor stap verder te professionaliseren.

Op basis van bestaande kennis en kunde – uitgeschreven in voorbeeldcases van best practice bedrijven – ligt er nu een praktische routekaart (roadmap) waarmee bedrijven op pragmatische en gestructureerde wijze aan de slag kunnen gaan met asset management of kunnen groeien naar een volgend niveau.

Download publicatie

Wij delen graag met u,
u ook met ons?


Meer informatie over de afhandeling van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy verklaring.

*verplicht
vul alle verplichte velden in