In veel landen ligt de Public Transport-sector op dit moment onder een vergrootglas. Onder druk van de publieke opinie worden steeds hogere eisen gesteld aan de punctualiteit en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. Tegelijkertijd eist de overheid dat de kosten per kilometer drastisch omlaag gaan en dat de veiligheid voor de reizigers gewaarborgd blijft of zelfs moet worden verbeterd. En dat met een sterk verouderende vloot en spoorinfrastructuur.

Deze ontwikkelingen hebben veel openbaar vervoersbedrijven ertoe gezet om de onderhoudsfunctie te professionaliseren. In de afgelopen jaren hebben wij diverse bedrijven mogen helpen met het inrichten van een waardegedreven Maintenance & Asset Management-organisatie. Op basis van VDMXL zijn hierbij best practice werkprocessen ingevoerd, ondersteund door moderne EAM-systemen en mobiele oplossingen. Niet zelden zijn nieuwe rollen geïntroduceerd, zoals de Asset Portfolio Manager en de Reliability Engineer, die zorgdragen voor de continue verbetering binnen de organisatie. En met het VDMXL Control Panel krijgt het management een instrument in handen om deze verbetering in de juiste richting te sturen.

De invoering van VDMXL heeft bij bedrijven een positief effect gehad op het prestatieniveau van de organisatie. De dienstverlening is bij deze bedrijven aantoonbaar verbeterd, vaak in combinatie met een lager kostenniveau.