In de wereld van de scheepvaart wordt beheer en onderhoud eens steeds belangrijker thema. Dit geldt met name voor bedrijven die te maken hebben met werkschepen. Dit zijn schepen die voorzien zijn van grote werktuigen aan boord. Denk hierbij aan baggerschepen, pijpenleggers, kraanschepen, FPSO’s en transportschepen voor olieplatforms.

De afgelopen jaren hebben wij bedrijven zoals Allseas, Bluewater, Boskalis, Heerema Marine Contracting en Van Oord mogen helpen met het inrichten van een professionele Maintenance & Asset Management-organisatie. Vaak gaat het hierbij om het implementeren van een bedrijfsbreed EAM-systeem, zodat alle schepen en walorganisatie over dezelfde object- en onderhoudsinformatie beschikken. Dit is vooral voor de bevoorrading van reservedelen en gebruiksgoederen van groot belang.

Nu de onderhoudsprocessen en logistieke processen goed zijn ingeregeld, verschuift de aandacht in deze sector naar de besturing en optimalisatie van deze processen. Een groot deel van de bedrijven heeft last van de lage olieprijzen en voelt de noodzaak om kosten te reduceren. Tegelijkertijd is de vloot onderhevig aan veroudering en wordt veiligheid steeds belangrijker. VDMXL geeft bedrijven een instrument waarmee het gehele Maintenance & Asset Management-proces bestuurd en geoptimaliseerd kan worden. Diverse bedrijven binnen de sector hebben hier de waarde al van ingezien.