Webinar ‘Sturen op economische toegevoegde waarde met het VDMXL Control Panel’

nlnl28 september 2022 - start 10:30

Mainnovation heeft in Microsoft Power BI een standaard Control Panel ontwikkeld, dat volledig geïntegreerd werkt met de Ultimo software. Tijdens het webinar – dat in samenwerking wordt verzorgd door Ultimo en Mainnovation – verkrijgt u inzicht in het onderliggende gedachtengoed van Value Driven Maintenance & Asset Management, alsook in de praktische werking van de dashboards.

Het VDMXL Control Panel bevat 12 KPI’s waarmee organisaties realtime hun prestaties kunnen bewaken. Daarnaast bevat het Control Panel voor iedere KPI een apart dashboard met zes onderliggende PI’s. Voor iedere (K)PI bestaat er de mogelijkheid om deze verder te analyseren middels flexibele drill down-analyses en lijsten met transactionele data uit het EAM-systeem.

In het webinar wordt het VDMXL Control Panel gedemonstreerd en laten we zien hoe u mede dankzij de koppeling met het EAM systeem van ULtimo kunt sturen op economische toegevoegde waarde.