Leergang Life Cycle Value

15 september 2020 t/m 08 december 2020 - Locatie: Meeting House Dordrecht

Leergang_Life_Cycle_Value1020Het sturen op Life Cycle Value zorgt ervoor dat de prestaties van de assets stabiel blijven of zelfs verbeteren, ondanks dat de assets verouderen. Daarbij wordt continu gezocht naar het economisch optimum: uptime verhogen, kosten verlagen en investeringen optimaliseren, terwijl belangrijke thema’s zoals safety, health, environment en quality control niet aan aandacht mogen verslappen. Gelukkig zijn er momenteel diverse methoden, technieken en werkwijzen voorhanden die hierbij kunnen ondersteunen. Om een duurzame implementatie hiervan te realiseren zijn prestatiemanagement en verandermanagement van groot belang.

Opzet Leergang Life Cycle Value

Het programma bestaat uit zes modules, waarbij  de eerste vijf modules bestaan uit een middag/avond sessie van 16.00 tot 20.00 uur en de laatste module uit een volledige dag. De leergang gaat uit van “action learning”. Dit betekent dat de onderwezen theorie met oefeningen en praktijkcases wordt ondersteund. Naast handvatten om de geleerde werkwijzen en technieken in de praktijk te implementeren, ontwikkelt de cursist een strategie en plan om daadwerkelijk binnen de eigen onderneming in te voeren.

Module 1: The economics of Maintenance & Asset Management

Inzicht in de economisch toegevoegde waarde van Maintenance & Asset Management aan de hand van de VDMXL methodologie (Value Driven Maintenance en Asset Management) en hoe u kunt berekenen welke waardedrijver in uw onderneming het meest belangrijk is.

Module 2: Benchmarking

Verschillende KPI’s en de interpretatie daarvan.  Beschikbaarheid, kosten, investeringen. Welk niveau wilt u bereiken en hoe doet u dat?  Valkuilen in benchmarking, zoals het vergelijken van appels met peren, onjuist gebruik van data en definities of de benchmark als doel op zich beschouwen en niet als middel. U kunt uw eigen benchmarkstudie uitvoeren en daarbij gebruik maken van een database met gevalideerde gegevens van meer dan duizend bedrijven.

Module 3: Life Cycle Management

Life Cycle Management is een integrale benadering om de inzet van een asset gedurende zijn hele levensduur te beheren en te optimaliseren, van ontwerp tot operatie, tot sloop. Deze module behandelt hoe de prestaties en levensduur van assets bewaakt en beheerd kunnen worden.  De lesstof wordt via interactieve oefeningen en real life cases overgedragen.

Module 4: Big data en Predictive Maintenance

Vanuit industrie 4.0, de digitale revolutie, komt nu een nieuwe stroming waarmee bedrijven onderhoud en Asset Management naar een nog hoger plan kunnen tillen. De belangrijkste ontwikkeling vanuit deze revolutie is de introductie van Predictive Maintenance. Met grote hoeveelheden data en met geavanceerde analysetechnieken valt nauwkeuriger dan ooit te voorspellen wanneer een asset dreigt te falen en hoe onderhoud slimmer kan worden ingericht. In deze module worden de ontwikkelingen geschetst en de toepasbaarheid binnen de onderneming bepaald.

Module 5: KPI sturing & Change

In deze module wordt ingegaan op succesvolle verandering. Hoe nieuwe werkwijzen en technieken zodanig kunnen worden geïmplementeerd, dat het leidt tot blijvende verandering. Het stellen van haalbare doelen en het meten van prestaties is daarbij van groot belang. Tegelijkertijd moet ook aandacht worden besteed aan de ’zachte’ kant van de verandering.

Module 6: The Great Asset Management Experience

Tijdens dit unieke onderhouds- en Asset Managementspel kunt u als deelnemer al het geleerde in de praktijk brengen en neemt u het in kleine teams tegen elkaar op. U stuurt op waarde onder meer door de koers van uw virtuele Onderhouds- en Asset Management organisatie steeds opnieuw aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Het team dat de meeste waarde creëert, wint de award.

Rooster en cursuskosten

Klik hier om u te registreren voor de Leergang Life Cycle Value 2020. (U wordt doorverwezen naar een webpagina van de NVDO).