VDMXL

De Westerse industrie is aan het vergrijzen. Recent onderzoek toont aan dat bijna de helft van onze industriële installaties tussen 2015 en 2025 vervangen moet worden. Door de economische crisis hebben maar weinig bedrijven hier de financiële middelen voor. Sluiting dreigt en levensduurverlenging is vaak de enige optie om de industriële productie in het Westen te behouden. En dat in een sterk globaliserende economie, met toenemende concurrentie uit lageloonlanden met relatief jonge en moderne fabrieken.

Afbeelding11Zie hier de nieuwe uitdaging voor de hedendaagse onderhoudsmanager. De concurrentiepositie van onze installaties moet versterkt worden en instandhouding alleen is niet goed genoeg meer. De technische dienst van de toekomst moet een verbetermotor worden, die onderhoud combineert met levensduurverlenging, vervangingen en modernisering. En wel zodanig dat er maximale economische waarde wordt gecreëerd voor het bedrijf.

Na het grote succes van ons eerste boek “VDM, nieuw geloof in onderhoud” heeft Mainnovation een nieuwe methodiek ontwikkeld: Value Driven Maintenance & Asset Management, kortweg VDMXL. VDMXL laat zien hoe je met een professionele management-aanpak maximale economische waarde kunt halen uit een bestaande fabriek, vloot of infrastructuur. De methodiek kenmerkt zich door:

  1. Sturing op de economische toegevoegde waarde van Maintenance & Asset Management
  2. KPI-prestatiemeting op alle niveaus binnen de organisatie
  3. Gebruik van best practice werkprocessen
  4. Lange termijn bewaking van de asset portfolio
  5. Continue verbetering van preventieve onderhoudsplannen en werkprocessen
  6. Professioneel gebruik van moderne EAM-oplossingen
  7. Actieve rol in de directie
  8. Volledige dekking van de ISO55000-norm