Verandering is heel natuurlijk en zelfs noodzakelijk om te overleven. Ook in het bedrijfsleven. Maintenance & Asset Management organisaties moeten continu inspelen op veranderende marktomstandigheden, productie-eisen en kostendoelstellingen.

Nieuwe werkprocessen, IT-systemen onderhoudsplannen en organisatiestructuren moeten ertoe leiden dat de assets nog meer economische waarde gaan creëren voor het bedrijf. Mooie plannen… maar vaak loopt het verkeerd bij de implementatie. Hoe krijgen we de medewerkers mee in de nieuwe werkwijze?

De Focus+Change aanpak van Mainnovation richt zich hierop. We hanteren 10 bewezen succesfactoren:

  1. Maak de noodzaak tot verandering zichtbaar. Dit doen we middels onze VDMXL -benchmarking en economische waarde-drijver-analyse
  2. Ontwikkel een duidelijke toekomstvisie en strategie
  3. Meet het resultaat en de voortgang. Dit doen we door het continu meten en verbeteren van KPI’s in het VDMXL Control Panel
  4. Creëer directiesteun door het aantonen van de economische toegevoegde waarde
  5. Betrek de werkvloer actief bij het ontwerpen en invoeren van de strategie
  6. Verbeter de skills & tools bij alle medewerkers door middel van training en coaching
  7. Communiceer het veranderprogramma aan de hand van story telling
  8. Verzeker sterk leiderschap binnen de maintenance & asset management-organisatie
  9. Motiveer de medewerkers en leiding met behulp van technieken zoals change readiness assessment, people impact analyse en the excuse wall
  10. Zet VDMXL Coaches in voor de begeleiding van het verandertraject

cases